Profil firmy

História:

Firma vznikla v roku 1999. Jej činnosÅ¥ou bola výroba zámkovej dlažby a iných betónových výrobkov. Postupom času sa začala venovaÅ¥ aj kladeniu dlažieb a obrubníkov. V roku 2000 bola nútená zrušiÅ¥ výrobu betónových výrobkov z dôvodu veľkej konkurencie veľkovýrobcov, kde už ich konkurenčným cenám nemohla čeliÅ¥, svoju energiu presunula už len do kladenia zámkových a kamenných dlažieb i obrubníkov. Touto činnosÅ¥ou sa zaoberá až do teraz. Od roku 2004 sa venuje celému exteriéru.

O štyri roky neskôr sme začali vyrábaÅ¥ kované brány, plotové dielce, zábradlia a iné, zo svojej vlastnej
výrobnej dielne. Túto činnosÅ¥ vieme zabezpečiÅ¥ po celej slovenskej republike. Všetky činnosti, ktoré firma vykonáva nájdete v zozname služieb.